Lengvatinės paskolos nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams

INVEGOS skatinamoji finansinė priemonė

Paskolos verslui be užstato

su minimaliomis 0,1 proc. metinėmis palūkanomis

100 proc. finansuojamos valstybės lėšomis

Jeigu jūsų įmonės veikla paskelbus karantiną buvo sustabdyta arba apyvarta krito daugiau kaip 30 proc., tuomet kviečiame pateikti paraišką.

Kam skirta?


Priemonės tikslas – suteikti smulkioms ir vidutinėms įmonėms, susiduriančioms su sunkumais dėl COVID-19 protrūkio, finansavimą paskolų forma, kad jos galėtų susimokėti už savo būtinąsias išlaidas, reikalingas veiklos tęstinumui užtikrinti.

Lengvatinės verslo paskolos, skiriamos minimaliems paskolos gavėjo mėnesiniams mokėjimams padengti: darbuotojų darbo užmokesčiui, nekilnojamo turto nuomai, komunalinėms išlaidoms, paskolos administravimo mokesčiams ir kitoms būtinosioms paskolos gavėjo išlaidoms.

Lengvatinė paskola verslui nėra skirta turimų finansinių įsipareigojimų refinansavimui.

Spauskite čia ir išgirskite daugiau apie šią priemonę.


Kas gali kreiptis?


 • įmonės, kurios dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. dėl paskelbto karantino visiškai sustojo jų veikla arba kurių apyvarta sumažėjo daugiau kaip 30 proc.;
 • įmonės, kurios yra išsaugojusios bent 50 proc. darbuotojų, lyginant su darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną;
 • smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, kurios atitinka smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statusą pagal SVV įstatymą, t. y., jų metinė apyvarta yra iki 50 mln. eurų, darbuotojų skaičius – iki 250;
 • įmonės, kurios yra pateikusios VĮ Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Kokia lengvatinės verslo paskolos kaina ir kitos sąlygos?


 • Fiksuota metinė palūkanų norma yra minimali. Ji priklauso nuo paskolos trukmės:
  • Paskolos trukmė iki 12 mėnesių (imtinai) – 0,1 proc.
  • Paskolos trukmė nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių (imtinai) – 0,19 proc.
 • Vienkartinis sutarties mokestis - 2 proc. nuo paskolos sumos (min. 130 Eur, maks. 1300 Eur)
 • Paskolos grąžinimas – praėjus 6 mėnesiams nuo paskolos išdavimo, įmokas išdėstant per dvejus metus, su galimybe pratęsti dar vieneriems metams.

Kokio dydžio lengvatinę paskolą galima gauti?


Maksimalus paskolos dydis – 1 000 000 Eur. Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola.


Kaip apskaičiuojama verslo paskolos suma?


Maksimali lengvatinės verslo paskolos suma apskaičiuojama laikantis šių nuostatų:

 • Paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaitytos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus
 • Paskolos suma turi neviršyti 25 proc. paskolos gavėjo 2019 m. metinės apyvartos

Už kurio laikotarpio išlaidas galima naudoti paskolą?


Paskolą galima naudoti išlaidoms, susidariusioms už laikotarpį nuo kovo 16 iki liepos 31 d.


Iki kada galima gauti lengvatinę paskolą verslui?


Lengvatinių paskolų sutartis galima pasirašyti iki 2020 m. liepos 31 d.


Koks paskolos gavimo procesas?


 • Jeigu jūsų verslas atitinka programos kriterijus, užpildykite lengvatinės paskolos paraiškos formą ir sukelkite reikiamus dokumentus.
 • Mūsų specialistai įvertins paraišką pagal programos kriterijus ir pateiks atsakymą.

Kokius dokumentus būtina pateikti?


 • Įmonės ir su ja susijusių įmonių finansines ataskaitas už 2019 m.
 • Užpildytą SVV subjekto deklaraciją.
 • Paaiškinimą, kad Jūsų verslo apyvarta dėl COVID-19 protrūkio sumažėjo daugiau kaip 30 proc.
 • Prašymą suteikti paskolą, kuriame trumpai aprašysite savo vykdomą verslą, situaciją, su kuria susidūrėte dėl COVID-19 protrūkio, esamą finansinę būklę, nurodysite patiriamas būtinąsias išlaidas, šiuo metu turimus finansinius išteklius ir Jūsų pagrįstai paskaičiuotą pinigų sumą, reikalingą verslo tęstinumui užtikrinti ir darbo vietoms išsaugoti.

Ar yra kitų priemonių?


Įmones, kurios negali pasinaudoti priemone „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“, kviečiame teikti standartinę paraišką verslo paskolai gauti. Tą padaryti galite čia. Ją įvertinę pateiksime Jūsų įmonės poreikius geriausiai atitinkantį pasiūlymą.