Europos Investicinio Fondo garantija

verslo paskoloms iki 200 000 EUR

Su EIF galime smulkiam verslui pasiūlyti finansavimą paprasčiau ir palankesnėmis sąlygomis

Paskolas su EIF (Europos Investicinio Fondo) garantija įmonėms, kuriose dirba iki 10-ies darbuotojų, teikiame apyvartinėms lėšoms (žaliavoms pirkti, naujų prekių įsigijimui, darbuotojų atlyginimams) ar investicijoms (naujai įrangai, transporto priemonėms įsigyti).

Noviti Finance verslo paskola su EIF garantija:

  • Iki 200 000 EUR.
  • Laikotarpiui iki 36 mėn.
  • Paskola teikiama be jokio užstato, dažnu atveju tik su daliniu laidavimu.
  • Paskolai taikoma sumažinta palūkanų norma.

EIF garantuojamos paskolos gali būti suteiktos įmonėms, kurios atitinka šiuos kriterijus:

  • Įmonė registruota ir vykdo veiklą Lietuvoje, Latvijoje arba Lenkijoje.
  • Darbuotojų skaičius bent dvejus metus iš eilės per pastaruosius trejus kalendorinius metus buvo iki 10-ies pilnu etatu dirbančių darbuotojų.
  • Metinė apyvarta arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. EUR.
  • Įmonė neveikia draudžiamoje veiklos srityje.
  • Įmonei nėra iškelta bankroto byla.

Apie Europos Investicijų Fondą

Europos investicijų fondas (EIF) priklauso Europos investicijų banko grupei. Šio fondo pagrindinis uždavinys - remti labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) Europoje, padedant joms gauti finansavimą. EIF kuria ir plėtoja rizikos ir augimo kapitalą, garantijas ir mikrofinansavimo priemones, skirtas specialiai šiam rinkos segmentui. Vykdydamas šį uždavinį, EIF padeda siekti ES tikslų remti inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, verslumą, augimą ir užimtumą.

Apie InvestEU programą

EIF tikslas pagal InvestEU programą suteikti finansavimą inovacijoms bei naujų darbo vietų kūrimui Europoje. Pagal programą InvestEU EIF partneriai gali pasiūlyti tikslinį finansavimą, kurį gali gauti nuo mažų iki vidutinių įmonių. Europos Sąjunga pasirinko, kad garantijų priemonę pagal programą InvestEU jos vardu įgyvendintų EIF.

Papildomą informaciją apie programą galima rasti Europos Investicijų fondo svetainėje: The EIF and InvestEU

Teikiame sąžiningas verslo paskolas ir vadovaujamės Europos gerosios praktikos principais

EIF nustatytais Europos gerosios praktikos principais (The European Code of Good Conduct) apibrėžiamas vieningas Europos kreditavimo sektoriaus standartų rinkinys. Klientai gali būti užtikrinti, kad šiais principais besivadovaujančios įmonės veikia etiškai ir skaidriai. Daugiau informacijos apie Europos gerosios praktikos principus rasite čia.

Vadovaudamiesi šia programa, pateikiame mūsų veiklos informaciją, siekdami užtikrinti veiklos skaidrumą. Ją galite rasti čia.

EIFEIFEIF

Mūsų partneriai

European Commission logo
Invega logo
EIF logo
EBRD logo
Žinių radijas logo
BNI logo