ES projektai

ES projektai

UAB "Noviti" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projektas „E-komercijos modelio diegimas UAB „Noviti“ siekiant optimizuoti verslo procesą ir veiklos efektyvumui didinti“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0186. Projekto metu bus įdiegti e-sprendimai - kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti visas sutartis, klientų duomenis bei sutarčių vykdymo kontrolę, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomos užduotys, kas atsakingi už jų vykdymą ir kt.

Projekto tikslas - diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje „Noviti“, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys - įdiegti e. komercijos modelį įmonėje „Noviti“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant.

Projekto biudžetas: 54.000,00 Eur, iš jų ES dalis: 40.500,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. kovo 15 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. kovo 15 d.