Paramos priemonės dėl COVID-19

Valstybės teikiamų paramos priemonių verslui suvestinėSiekdami, kad COVID-19 viruso sukelti padariniai kuo mažiau paveiktų šalies verslą, „Noviti finance“ ir toliau aktyviai vykdo savo veiklą – teikia verslo paskolas iki 25 000 EUR palankiomis sąlygomis.

Čia pateikiame šiuo metu aktualiausių valstybės teikiamų paramos priemonių suvestinę verslui, patiriančiam finansinių sunkumų dėl COVID-19 (sąrašas nuolat atnaujinamas).


Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams

Dėl šių paskolų gali kreiptis įmonės, kurių veikla paskelbus karantiną buvo sustabdyta arba apyvarta krito bent iki 30%. Šios lengvatinės paskolos yra skirtos apyvartinėms lėšoms: darbo užmokesčiui, komunalinėms išlaidoms, pataplų ar įrangos nuomai sumokėti. Paskolos suma nustatoma kiekvienu individualiu atveju, įvertinus patiriamas išlaidas.

Fiksuota metinė palūkanų norma yra minimali. Ji priklauso nuo paskolos trukmės:

 • Paskola iki 12 mėnesių (imtinai) - 0,1%
 • Paskola nuo 13 iki 36 mėnesių (imtinai) - 0,19%

Paskolos grąžinimas - praėjus 6 mėnesiams nuo paskolos išdavimo, įmokas išdėstant per dvejus metus, su galimybe pratęsti dar vieneriems.

Atsakingos institucijos: alternatyvus finansuotojas „Noviti finance“, sutelktinio finansavimo platforma „FinBee Verslui“, Šiaulių bankas.
Daugiau informacijos: https://invega.lt/lt/kvieciame-teikti-paraiskas-pagal-skatinamaja-finansine-priemone-apmoketinu-saskaitu-paskolos-asap/Portfelinės garantijos paskoloms 2

Skatinamoji priemonė įmonėms, susidūrusioms su lėšų trūkumu dėl COVID-19.

Kas gali kreiptis? Įmonės, kurios atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • įmonės apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30%
 • generuojami finansiniai srautai tapo nepakankami turimiems įsipareigojimams dengti
 • skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė tapo mažesnė nei 1.

Priemonei „Portfelinės garantijos paskoloms 2” įgyvendinti numatyta skirti iki 85 mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Atsakinga institucija alternatyvus finansuotojas „Noviti finance“.
Daugiau informacijos: https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/portfelines-garantijos/portfelines-garantijos-paskoloms-2Apmokėtinų sąskaitų paskola (ASAP)

Priemonė, į kurią gali pretenduoti įmonės tiekėjos. Pagal šią priemonę tiekėjams apmokama 85% sąskaitos, išrašytos nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d., jeigu tiektos prekes ar teiktos paslaugos nuo pandemijos nukentėjusioms ir VMI sąraše esančioms įmonėms ir dabar nesulaukia apmokėjimo.

Svarbios sąlygos:

 • įmonė turi būti pateikusi finansinę ataskaitą už pernai metus
 • įmonės kredito reitingas turi būti vidutinis ar geresnis

ASAP paskola suteikiama vieneriems metams su 0,5% palūkanomis plius bazinės palūkanos. Paskolą galima bus pratęsti iki trejų metų, tačiau tuomet palūkanos didės vienu procentiniu punktu.

Minimali paskolos suma - 500 Eur.

Maksimali paskolos suma - 50 000 Eur.

Paraiškas teikti kol baigsis šiai priemonei skirti 50 mln. Eur.

Paraiškas įmonei gali teikti tik įmonės vadovas.

Atsakinga institucija: INVEGA (įgyvendina ir valdo priemonę).
Daugiau informacijos: https://invega.lt/lt/kvieciame-teikti-paraiskas-pagal-skatinamaja-finansine-priemone-apmoketinu-saskaitu-paskolos-asap/Kredito įsipareigojimų atidėjimas

Kredito „atostogos“ netekusiems pajamų. Laikinas kredito mokėjimo (išskyrus palūkanas) atidėjimas.

Lietuvos banko (LB) priemonės dėl reguliacinės naštos mažinimo finansų įstaigoms, planuojamų inspektavimų atidėjimo bei lankstesnio atsakomybės vertinimo bankams leis:

 • atlaisvinti kapitalą naujų kreditų suteikimui, paskolų restruktūrizavimui
 • praplėsti galimybės verslui atidėti paskolos mokėjimą

Atsakinga institucija: Lietuvos bankas ir komerciniai bankai.
Daugiau informacijos: dėl paskolos mokėjimų atidėjimo kreiptis į savo banką.Palūkanų kompensavimas

Smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kurioms finansiniai įsipareigojimai atidėti nuo kovo 16 d., INVEGA suteikia 100 proc. palūkanų kompensaciją paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu (iki 6 mėn.). Kompensuojama už:

 • investicines paskolas / finansinės nuomos (lizingo) sandorius
 • apyvartines paskolas

Palūkanos kompensuojamas nepriklausomai nuo finansų įstaigos tipo, skolinimo sandorio tipo, paskolos paskirties bei paskolos gavėjo veiklos pobūdžio.

Kompensavimas taikomas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Atsakinga institucija: INVEGA
Daugiau informacijos: https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimasMokesčių atidėjimas ir išdėstymas

VMI, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus ir draudimus veiklos vykdymui dėl COVID-19, paskelbė mokesčių mokėtojų sąrašą, kurie yra automatiškai, be jokio prašymo:

 • atleidžiami nuo delspinigių
 • nevykdomas jų mokesčių išieškojimas

Pasibaigus ekstremaliajai situacijai per du mėnesius galima sumokėti mokesčius arba sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų.

Įtrauktiems į sąrašą mokesčių mokėtojams taikomos analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Įmonės, pajutusios COVID-19 pasekmes, bet neįtrauktos į sąrašą, gali VMI pateikti prašymą dėl tų pačių priemonių taikymo.

Įmonių sąrašas: https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus
Galioja: nuo kovo 16 d. iki ekstremalios situacijos pabaigos
Atsakinga institucija: Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)
Daugiau informacijos: https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19Parama darbo vietoms išsaugoti / prastovoms

Darbdavių patiriamos išlaidos dėl prastovos arba dalinės prastovos kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos, darbdaviui skiriant subsidiją.

Valstybės subsidijų, padengiant dalį darbo užmokesčio darbuotojams, dydžiai:

 • 60 % nuo darbuotojui priskaičiuoto užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 EUR bruto
 • 90 % nuo darbuotojui priskaičiuoto užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 EUR bruto (tuose sektoriuose, kur nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremalios situacijos arba karantino metu)
 • subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali situacija arba karantinas, o darbdavys įsipareigoja išlaikyti asmeniui darbo vietą dar 3 mėn. nuo subsidijos mokėjimo pabaigos

Viešosios įstaigos patenka tarp darbdavių, kurie gali pretenduoti į subsidiją.

Galioja: paraiškas galima teikti nuo 2020 m. balandžio 5 d.
Atsakinga institucija: Užimtumo tarnyba
Daugiau informacijos: https://uzt.lt/news/valstybes-parama-ekstremalios-situacijos-laikotarpiuVeiklos perkėlimas į virtualią erdvę

Pagalbos verslui iniciatyva „Internete karantino nėra“:

 • konsultacijos įmonėms, norinčioms greitai ir nesudėtingai perkelti savo veiklą į virtualią erdvę
 • jau prekiaujantys verslininkai kviečiami registruoti savo internetines parduotuves, o informacija apie jas, įstaiga sieks pasidalinti su kuo daugiau šalies gyventojų

Registracija: www.internetekarantinonera.lt
Atsakinga institucija: „Versli Lietuva“
Daugiau informacijos: https://www.verslilietuva.ltAtleidimas nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių

Vilniaus miesto savivaldybės taryba karantino laikotarpiu nusprendė:

 • atleisti Vilniaus miesto savivaldybėje esančius nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojus (fizinius ir juridinius asmenis) nuo prievolės mokėti nekilnojamojo turto mokestį karantino režimo laikotarpiu
 • sumažinti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčius bei nuomos mokestį valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) už 2020 mokestinius metus šių mokesčių mokėtojams jiems priklausančio mokėti balandžio ir gegužės mėnesių mokesčio dydžiu už Vilniaus mieste esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus bei už valstybinės žemės, kur yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, parduotuvių, grožio paslaugų teikimo, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla, prekybos ir (arba) pramogų centrų, turgaviečių veikla (išskyrus maisto prekių)
 • suteikti mokestines (žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto) lengvatas tiems, kurie kreipiasi dėl mokestinės lengvatos suteikimo, kadangi buvo tiesiogiai paveikti susiklosčiusios epideminės COVID-19 situacijos Vilniaus mieste

Atsakinga institucija: Vilniaus miesto savivaldybė
Daugiau informacijos: dėl mokesčių atleidimo kituose miestuose, kreiptis tiesiogiai į savo savivaldybes.Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo ir galimybė perkelti nuostolius į kitus mokestinius laikotarpius

Galite būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo, jeigu laikinai nevykdote veiklos:

 • nesudarote ir nevykdote jokių sandorių
 • nevykdote atsiskaitymų su ūkio subjektais
 • negaunate pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas, jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo

Pelno mokesčio įstatyme nustatyta tvarka, visoms įmonėms, kurios per mokestinį laikotarpį apskaičiuoja mokestinį nuostolį, suteikiama galimybė perkelti susidariusius mokestinius nuostolius į kitus mokestinius laikotarpius ir jais susimažinti tais mokestiniais laikotarpiais apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną.

Daugiau informacijos: https://www.vmi.lt/cms/verslui-bendraiSubsidijos nekilnojamojo turto (nuomos) mokesčiui

Į subsidijas nuomos mokesčiui gali pretenduoti visi verslo subjektai, įskaitant įmones ir verslininkus, kurių veikla buvo visiškai uždrausta po karantino paskelbimo.

Maksimali subsidija dengs iki 50 proc. nuomos sumos, bet tik tuo atveju, jeigu nekilnojamojo turto valdytojas sutiks bent 30 proc. sumažinti nuomos kainą. Tuomet likusi nuomos mokesčio dalis (20 proc.) teks nuomininkui.

Subsidijas teiks: INVEGA