Naujienos ir patarimai

Įžvalgos, naujienos ir aktuali informacija smulkaus verslo atstovams

Ką daryti, jeigu susiduriate su sunkumais vykdydami mokėjimus savo partneriams ar klientams?

2023-10-19

Konsultuoja advokatė Ieva Pikūnė

Geriausias būdas išvengti streso ir papildomų išlaidų – tinkamas mokėjimų vykdymas, tačiau pasitaiko atvejų, kai pradelsiamas prievolių vykdymo terminas ar jos visai nevykdomos. Kaip elgtis, kad išvengtumėme skolų susidarymo, ir kokias teises turite, jei skolos jau perduotos administravimo bendrovei ar antstoliui?

Jeigu susiduriate su sunkumais, pirmiausia peržiūrėkite, kas dėl tokių atvejų numatyta sutartyje, ir pasinaudokite visomis galimybėmis susitarti tiesiogiai su kreditoriais – pavyzdžiui, atidėti ar išdėstyti mokėjimus ilgesniam laikotarpiui.

Svarbu, kad tokių susitarimų iniciatorius būtų pats skolininkas, nes pareiga kreiptis į kreditorių tenka jam.

Jei kreditorius geranoriškas, gali būti sudaroma atskira sutartis dėl skolos sumokėjimo sąlygų: išdėstomi mokėjimai ar atidedamas mokėjimo terminas. Dažnu atveju tam pasitelkiami advokatai, kurie turi daugiau galimybių išsiderėti geresnes tolesnio skolos dengimo sąlygas. Tokiu būdu išvengiama galimo teisminio ginčo ar priverstinio skolos išieškojimo.

Naudinga žinoti, kad skolininkas gali pasinaudoti skolos perkėlimo institutu, t. y. skolą kreditoriaus sutikimu perkelti kitam asmeniui – naujajam skolininkui.

Jeigu galimybių susitarti su kreditoriumi nėra ar jos jau išnaudotos, kreditorius susidariusią skolą gali bandyti susigrąžinti kitais būdais – ikiteisminiu, kai kreipiamasi į kitus asmenis, tarpininkus, teigiančius, jog administruoja skolą, arba teisminiu, kai kreditorius kreipiasi į teismą, o skolos išieškojimą pagal teismo sprendimą perduoda vykdyti antstoliui.

Atkreiptinas dėmesys, kad neretais atvejais kreditoriai pasinaudoja reikalavimo teisės perleidimo institutu ir skolas perleidžia naujiesiems kreditoriams, dažniausiai – skolas administruojančioms bendrovėms.

Skolininkai, gavę pranešimą ar laišką su reikalavimu sumokėti skolas, visuomet turėtų atkreipti dėmes į tris dalykus: • Kas siunčia laišką ir ragina grąžinti skolą – pats kreditorius ar naujasis kreditorius, t. y. kreditoriaus pasamdyta administravimo/skolų išieškojimo įmonė? • Ar skolininkas buvo informuotas apie reikalavimo teisės perleidimą? • Ar laiškas gautas iš vykdomąją bylą vykdančio antstolio?

Jeigu laišką siunčia kreditorius, reikia su juo nedelsiant susisiekti. Patartina atkreipti dėmesį, galbūt pranešime nurodytas terminas dėl laukiamo skolos padengimo.

Jeigu laišką/pretenziją siunčia skolos išieškojimo įmonė, reikia tiksliai įvertinti, ko reikalaujama: ar parašoma sumokėti konkrečią skolą, ar ir atlyginti papildomas išlaidas.

Jeigu gaunami procesiniai dokumentai iš teismo ar antstolių, svarbu tiksliai perskaityti dokumentus, nurodytus terminus ir galimus atlikti veiksmus, kad vėliau netektų sumokėti gerokai daugiau nei susidariusi faktinė skola.

Svarbiausia žinoti, kad skolos išieškojimo išlaidas skolininkas turi apmokėti tik tuo atveju, jei yra teismo sprendimas ir išieškojimą pagal jį vykdo antstolis. Antstoliai negali ir nepradės išieškoti skolų vien tik gavę skolų išieškojimų įmonės laišką – visais atvejais pirmiausia turi būti priimtas teismo sprendimas ar gautas kitas vykdomasis dokumentas. Todėl, gavus laišką, kuriuo reikalaujama sumokėti skolą, pirmiausia reikia įvertinti situaciją ir visais atvejais, įvertinus galimybes, rekomenduotina pradėti komunikaciją su kreditoriumi, geriausia – tiesiogiai.

Kai kreditorius skolą administruoti perleidžia atitinkamai įmonei, skolininkai dėl tokios įmonės veiklos neturi patirti papildomų išlaidų. Dažnu atveju skolų išieškojimo įmonės nurodo įvairių patirtų išlaidų sąnaudas, pavyzdžiui, už registruotų pranešimų, trumpųjų žinučių siuntimą, skambučius skolininkui ar užklausų registro tarnyboms teikimą. Svarbu žinoti, kad skolų išieškojimo įmonės negali reikalauti, kad skolininkas sumokėtų už šias kreditoriui suteiktas paslaugas.

Teismai yra išaiškinę, kad naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius, tai yra pradinis ir naujasis kreditorius negali keisti prievolės įvykdymo sąlygų. Tačiau naujajam kreditoriui pereina ne tik pagrindinė prievolė, bet ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos bei kitos papildomos teisės, pavyzdžiui, teisė į palūkanas, netesybas ar kt., net jeigu tai sutartyje ir nenurodyta.

Jei kreditorius kreipiasi į teismą, skolininkas dar turi galimybę susitarti su kreditoriumi ir išvengti vykdymo išlaidų, kurios susidarytų perdavus teismo procesinį sprendimą vykdyti antstoliui. Kuo ilgiau trunka išieškojimas, tuo labiau išauga ir vykdymo išlaidos, tad net jei išieškojimą vykdo antstolis, skolininkas turėtų būti aktyvus, bendradarbiauti su antstoliu ir stengtis kuo greičiau grąžinti skolą, taip pat informuoti antstolį apie savo turtinę padėtį, pajamas. Net ir tais atvejais, kai jau yra priimtas teismo sprendimas dėl skolos priteisimo, galimas teismo sprendimo vykdymo išdėstymas ar jo vykdymo atidėjimas, netgi vykdymo sustabdymas.

Antstolis, išieškodamas skolas, gali taikyti priverstinio poveikio priemones, pavyzdžiui, areštuoti banko sąskaitas, priverstinai nuo jų nurašyti lėšas. Išieškant skolą iš skolininko banko sąskaitoje esančių lėšų, nustatoma neišieškoma suma, kuri būtina asmens pragyvenimui. Neišieškoma suma priklauso nuo to, ar asmuo gauna pajamų, ar tik, pavyzdžiui, socialinės paskirties lėšas (motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas ir pan.). Todėl labai svarbu informuoti antstolį apie lėšų, esančių banko sąskaitoje, kilmę, kad antstolis nustatytų tinkamą neišieškomą sumą.

Ieva Pikūnė, advokatų kontoros „Legal Heads“ advokatė, partnerė

Mūsų partneriai